تاريخ روز : دوشنبه 29 بهمن 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جهاد نصر حمزه برای سال مالی منتهی به 94/9/30 برگزار شد.جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت جهاد نصر حمزه گروه (سهامي خاص) با شماره شناسه ملي 10102374244 ثبت شده به شماره 195540 ساعت 9 در مورخ 25/1/1395 با توجه به آگهي دعوت نوبت اول روزنامه اطلاعات شماره 26401 مورخ 25/12/94 با تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد و با حضور سهامداران شركت و يا نمايندگان قانوني آنها (طبق ماده 87 قانون تجارت) در محل تهران ـ خيابان ستارخان ـ (برق آلستوم) نيروگاه طرشت ـ سالن آمفي تئاتر نيروگاه طرشت برگزار گرديد. سپس مدير عامل شركت گزارشي از عملكرد هيات مديره در سال مالي منتهي به 30/9/1394 را به مجمع عمومي ارائه نمودند. پس از آن بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت گزارش خود را كه با نظر مطلوب ارائه شده بود قرائت نمودند.

مقرر شد مبلغ 27.000.000.000 ريال از محل سود قابل تقسيم بين سهامداران تقسيم و مصوب گرديد يك قسط سهامداران از محل سود تقسيم شده به حساب موسسه جهاد نصر پرداخت و مابقي مبلغ به صورت نقدي طبق مقررات در موعد قانوني به هر يك از سهامداران پرداخت گردد.