تاريخ روز : دوشنبه 29 بهمن 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سود سهام سال مالی 95-94 گروه جهاد نصر حمزه به حساب سهامداران واریز گردید.سود سهام سال مالی 95-94 گروه جهاد نصر حمزه به حساب سهامداران شرکت واریز گردید. پیرو مصوبه مجمع عمومی شرکت، سود هر سهم 250 ریال می باشد که پس از کسر اقساط ( سهامدارانی که اقساط باقیمانده دارند ) به حساب های بانکی اعلام شده از سوی سهامداران واریز گردید.