تاريخ روز : یکشنبه 28 شهریور 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت جهاد نصر حمزه منتهی به سال مالی 96/09/30 برگزاری گردید.جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت جهاد نصر حمزه گروه (سهامي خاص) با شماره شناسه ملي 10102374244 ثبت شده به شماره 195540 ساعت 9:30 در مورخ 1397/1/29 با تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد و با حضور سهامداران شركت و يا نمايندگان قانوني آنها (طبق ماده 87 قانون تجارت) در محل تهران ـ خيابان ستارخان ـ (برق آلستوم) نيروگاه طرشت ـ سالن آمفي تئاتر نيروگاه طرشت برگزار گرديد. سپس مدير عامل شركت، گزارشي از عملکرد شرکت در سال مالي منتهي به 1396/9/30 را به مجمع عمومي ارائه نمودند که بیانگر رشد چشمگیر درآمد و سود شرکت طی سال اخیر بوده و حاکی از عملکرد مطلوب شرکت در سال های اخیر دارد. پس از آن بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت گزارش خود را كه با نظر مطلوب ارائه شده بود قرائت نمودند.

مقرر شد مبلغ 51.000.000.000 ريال از محل سود قابل تقسيم بين سهامداران تقسيم و مصوب گرديد يك قسط سهامداران از محل سود تقسيم شده به حساب موسسه جهاد نصر پرداخت و مابقي مبلغ به صورت نقدي طبق مقررات در موعد قانوني به هر يك از سهامداران پرداخت گردد.

​همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت، بعد از اتمام مجمع عمومی عادی برگزار شد که مهمترین موضوع آن افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته بود و با اکثریت آرای سهامداران به تصویب رسید.