تاريخ روز : یکشنبه 28 شهریور 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه منتهی به سال مالی 96-95 به حساب سهامداران واریز گردید.سود سهام سال مالی 96-95 شرکت جهاد نصر حمزه به حساب سهامداران شرکت واریز گردید. پیرو مصوبه مجمع عمومی شرکت، سود هر سهم 340 ریال می باشد که پس از کسر اقساط ( سهامدارانی که اقساط باقیمانده دارند ) به حساب های بانکی اعلام شده از سوی سهامداران واریز گردید.