تاريخ روز : یکشنبه 28 شهریور 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جهاد نصر حمزه برای دوره سه ماهه منتهی به 1396/12/29 برگزار گردید.جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت جهاد نصر حمزه گروه (سهامي خاص) با شماره شناسه ملي 10102374244 ثبت شده به شماره 195540 ساعت 14:00 در مورخ 1397/8/14 با تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد و با حضور سهامداران شركت و يا نمايندگان قانوني آنها (طبق ماده 87 قانون تجارت) در محل تهران ـ خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه یازدهم، پلاک 23، سالن جلسات برگزار گرديد. سپس مدير عامل شركت، گزارشي از عملکرد شرکت در سال مالي منتهي به 1396/12/29 را به مجمع عمومي ارائه نمودند. پس از آن بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت گزارش خود را كه با نظر مطلوب ارائه شده بود قرائت نمودند.

مقرر شد مبلغ 9.000.000.000 ريال از محل سود قابل تقسيم بين سهامداران تقسيم و مصوب گرديد يك قسط سهامداران از محل سود تقسيم شده به حساب موسسه جهاد نصر پرداخت و مابقي مبلغ به صورت نقدي طبق مقررات در موعد قانوني به هر يك از سهامداران پرداخت گردد.